Kaasmakerij industriële prestatie-audit

Omdat grondstoffen ongeveer 80% van de kostprijs van kaas uitmaken, is het essentieel om een industriële prestatieaudit uit te voeren om materiaalverliezen in een kaasmakerij op te sporen. Hierdoor wordt niet alleen het algemene prestatieniveau van het bedrijf duidelijk, maar kunnen ook de productieprocessen worden geoptimaliseerd.
 
Door de bronnen van materiaalverliezen te identificeren en deze te verminderen, kan een zuivelbedrijf zijn winstgevendheid en concurrentiepositie op de markt aanzienlijk verbeteren. Onze prestatieaudit richt zich eerst  op het optimaliseren van de kaasopbrengst en vervolgens op het verminderen van materiaalverliezen. Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie, de productiviteit en het verlagen van de personeelskosten.

Uitsplitsing van de kostprijs van een kaas en het percentage grondstoffen

In kaas

Zachte kazen

Geperste kazen

Wat is een on-site industriële prestatieaudit ?

Onze on-site industriële prestatieaudit beoordeelt uw productiefaciliteiten en identificeert mogelijkheden voor verbetering. Met behulp van onze expertise analyseren we uw processen, apparatuur en controlesystemen om u aanbevelingen op maat te geven. Ons doel is om uw prestaties en winst te optimaliseren.
 
De audit is een uitgebreide beoordeling van de efficiëntie van uw faciliteiten, waarbij alle aspecten van uw activiteiten worden onderzocht. Het identificeert sterke en zwakke punten en mogelijkheden voor verbetering. We bezoeken uw locatie voor een gezamenlijke audit en werken nauw samen met uw team om uw doelstellingen, beperkingen en specifieke behoeften te begrijpen. Vervolgens geven we u aanbevelingen op maat  om aan uw unieke behoeften te voldoen.

De voordelen van een industriële prestatieaudit in een kaasmakerij

Het uitvoeren van een industriële prestatieaudit op uw locatie heeft een aantal voordelen voor uw bedrijf:

  1. Mogelijkheden voor verbetering identificeren: een on-site industriële prestatieaudit identificeert productiegebieden met een groot potentieel voor verbetering, zoals het optimaliseren van materiaalopbrengsten en processen, het verbeteren van apparatuur, het automatiseren van bewerkingen, enz.
  2. Lagere operationele kosten: Door de efficiëntie van productiefaciliteiten te verbeteren, kunt u de operationele kosten verlagen, waaronder grondstoffen, arbeid, energie en onderhoud.
  3. Verhoogde productiviteit: Het optimaliseren van productieprocessen verhoogt de productiviteit, waardoor de verkoop en het marktaandeel toenemen.
  4. Verbetering van de productkwaliteit: Een on-site industriële prestatieaudit helpt bij het identificeren van kwaliteitsproblemen en het implementeren van corrigerende maatregelen. Dit resulteert in producten van hogere kwaliteit, een hogere klanttevredenheid en een betere reputatie op de markt.
  5. Maximale winstgevendheid: Door de prestaties en efficiëntie van productiefaciliteiten te verbeteren, kunt u de winstgevendheid maximaliseren. De besparingen door het optimaliseren van processen en apparatuur dragen direct bij aan de winst.

Controle van productierendementen en materiaalverliezen in de kaasmakerij

Tijdens onze controle kijken we of de bereiding van de melk goed is afgestemd op het terugwinnen van de maximale hoeveelheid materiaal in het vat, zonder overmatige verliezen; vooral voor boerderijgekoelde en gepasteuriseerde melk. We beoordelen of het proces rond de kaasvaten het verlies van fijne deeltjes en vet in de kaasvaten beperkt en of het recept in de kaasvaten goed is geoptimaliseerd om verliezen van wei te minimaliseren.
 
Dit werk omvat het beoordelen of de melk goed is voorbereid, of het proces (leidingen en wisselaars) correct is gekalibreerd en geïnstalleerd, en of het productierecept is geoptimaliseerd voor het terugwinnen van het materiaal in de productietank.

Jaarlijkse energiebalans en berekening van de rentabiliteit van energieterugwinning

We kunnen een jaarlijkse energiebalans voor je opstellen met je verbruiksratio in KW (alle
energieën/liter) en je energiekosten in €cent/liter. Op basis van je energiekosten kunnen we de mogelijke jaarlijkse winst van energierecuperatie bestuderen (als je er nog geen hebt). Het principe van deze energierecuperatie bespaart melk

verwarmingsenergie door het serum  voor te koelen, en omgekeerd, en wordt geoptimaliseerd door een warmwatertank en een koudwatertank die in een gesloten circuit werken.

Optimaliseer je productiviteit met productiediagrammen

Op basis van uw technologische tijd kunnen we productiediagrammen voor u opstellen, zodat u alle mogelijkheden kunt bestuderen om uw productielijnen te optimaliseren (zodat u met zo min mogelijk apparatuur zo veel mogelijk kazen kunt maken).
 
Deze gedetailleerde productiediagrammen bevatten details van de taken die uw personeel per operator moet uitvoeren en stellen u in staat om uw personeelskosten te minimaliseren door de productiecapaciteit van uw werkplaatsen te verhogen.

Calcul du retour sur investissement pour les investissements proposés

De investeringsvoorstellen die voortvloeien uit onze prestatieaudit worden samen met een ROI- berekening (return on investment) aan je gepresenteerd. Deze berekening is een krachtig hulpmiddel om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen. Het stelt je in staat om de potentiële voordelen van een investering te beoordelen in verhouding tot de kosten en om de winstgevendheid op lange termijn te bepalen.


Laat uw productiefaciliteiten niet onder hun volledige potentieel functioneren. Neem vandaag nog contact met ons op om te profiteren van onze on-site industriële prestatieaudit en maak van uw bedrijf een succesmachine.

Aanpassen

Google Analytics

Google Analytics is een service die op onze website wordt gebruikt en die verkeer bijhoudt, rapporteert en meet hoe gebruikers omgaan met onze website-inhoud om deze te verbeteren en betere diensten te bieden.

Facebook

Op onze website kunt u de inhoud ervan leuk vinden of delen op het sociale netwerk van Facebook. Door het te activeren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Op onze website worden geïntegreerde tweets en deelservices van Twitter gebruikt. Door deze te accepteren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

PInterest

Via onze website kunt u de inhoud ervan delen op het sociale netwerk van PInterest. Door deze te activeren en gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van PInterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy/